UAV-01

Welkom op de website van Het UAV Spel

De UAV wordt nog wel eens gezien als saai en de artikelen die er in staan ook nog als moeilijk om te lezen. Vooral voor diegenen die er dagelijks 'op de werkvloer' mee moeten werken schrikt de UAV nog wel eens af. Om ‘angst’ voor de UAV weg te nemen heeft Rende Petersen van Petersen Civiele Techniek het UAV-spel ontwikkeld. Het spel is een speelse ondersteuning bij een cursus waarin de deelnemers meer vertrouwd raken in het werken met de UAV en waarin zij leren hoe de UAV gelezen en toegepast moet worden. De bij de cursus verstrekte UAV, met toelichtingen en verwijzingen van Rende Petersen, draagt daar zeker toe bij.

Het oplossen van problemen aan de hand van de UAV-artikelen komt ruimschoots in iedere module aan bod maar vooral ligt de aandacht van het spel bij samenwerken en het voorkómen van problemen en andere nare bijkomstigheden.


UAV Word Art
UAV-01

Cursusinformatie

Het UAV-spel wordt gespeeld in vier groepen. Deze vier groepen spelen tegen elkaar met als doel om zoveel mogelijk van de voorgelegde praktijkproblemen op te lossen. Hoe meer problemen goed opgelost worden én binnen de gestelde tijd, hoe meer onderdelen van de UAV-maquette verdiend kunnen worden.

In dit spel is het helaas niet mooier dan in de werkelijkheid. In het spel is ook niet alles alleen aan de hand van de UAV op te lossen. Minder grijpbare aspecten als het weer, niet voldoende ‘goed’ personeel voor handen, tijdsdruk of financiële druk of niet te vergeten ‘de redelijkheid en de billijkheid’ zijn in het spel verwerkt. Naast bonuspunten welke zijn te verdienen is het ook mogelijk dat er ‘stukken’ ingeleverd moeten worden. Tijd en geld zijn belangrijke aandachtspunten tijdens het spelen van Het UAV-spel.

Het UAV-spel is gebaseerd op de UAV-2012 en de RAW-2010 en wordt in modules, naar eigen keuze, gespeeld.

 
UAV-01

Het UAV-Spel: Klantspecifiek

Het UAV-spel leent zich uitstekend voor de simulatie van situaties die in de praktijk kunnen voorkomen in een project dat u heeft. Wij kunnen het spel zo inrichten dat uw contract de basis vormt van het spel. Zo leren de deelnemers het contract kennen en leren tevens veel over de UAV.

Het UAV-spel bij de start van een project: u gaat starten met een project, met het UAV-spel leert het projectteam het contract kennen en krijgt u direct inzicht in de (contractuele) kansen en risico’s.

Het UAV-spel bij het opleveren van een concept-contractstuk: door het spel krijgt het projectteam de UAV in de vingers én krijgt direct een 2nd opinion op het contract. Een effectieve manier om de contractstukken te evalueren en de kwaliteit te verbeteren vóór het naar de inschrijvers gaat!

Het UAV-spel bij een kick-off: speel als Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen het UAV-spel. Hiermee krijgt u uitwisseling van kennis en ervaring over en weer, creëert u bewustzijn over de spelregels binnen de UAV en leren de projectteams elkaar kennen op een ontspannen wijze.

Indicatie van de investering van een klantspecifiek spel (2 dagdelen): € 3.500,=.

UAV-01

De spelregels

 • Door een vraag goed te beantwoorden zijn er óf spelonderdelen óf dagen 'te verdienen‘.
 • Een dag komt overeen met één punt. Een niet goed, of niet volledig, beantwoorde vraag levert geen punten op.
 • Een niet goed, of niet volledig, beantwoorde vraag mag binnen de beschikbare tijd één keer worden herkanst (uitgezonderd de meerkeuzevragen).
 • Antwoorden kunnen direct worden ingeleverd en zodra een vraag als goed beoordeeld is zal het onderdeel (of onderdelen) van de maquette ook direct verstrekt worden.
 • De 'doe-vraag' moet binnen 60 minuten zijn ingeleverd, te laat betekent één dag later opleveren.
 • Alle vragen dienen binnen de gestelde tijd ingeleverd te zijn, zo niet dan wordt de oplevering per niet ingeleverde vraag met één dag uitgesteld.
 • Na de speeltijd van 75 minuten wordt de plenaire snelheidsronde gedaan. De groep die het snelst én direct ná de 'bel', het juiste antwoord geeft ontvangt één punt. Een niet goed of niet volledig beantwoorde vraag levert geen punten op. De overgebleven groepen kunnen alsnog reageren maar wel binnen de totale bedenktijd van twee minuten.
 • Bij de beantwoording van iedere vraag dient altijd ook de relatie met de UAV of RAW benoemd te zijn.
 • Bij de meerkeuzevragen dient het beste antwoord gegeven te worden.
 • Per module kan één vraag als ‘bonus’ gemarkeerd worden. Hiermee verdubbelt de score en worden twee punten ontvangen. In tegenstelling tot een ‘gewone‘ vraag die niet goed is beantwoord, worden nu wel punten afgetrokken, en met name ook het dubbele aantal.
 • Iedere gevonde ‘foute’ tekst welke aan de verstrekte UAV is toegevoegd, levert één onderdeel op.
 • De ‘petje-op-petje-af vraag’ levert één punt op wanneer één deelnemer overblijft. De punt komt toe aan de groep waartoe deze deelnemer behoort.
 • De spelbegeleider heeft altijd het laatste en beslissende woord.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
UAV-01

Test je Kennis

 

UAV-01

Contact
    
* Verplichte velden
Logo
Petersen Civiele Techniek
Wilhelminalaan 3
4002 AX  Tiel
 
Telefoon:0344 - 62 64 69
Fax:0344 - 62 64 19
Email:info@petersen.nl
Website:www.petersen.nl
 
Download visitekaartje