UAV-01

Welkom op de website van Het UAV-gc Spel

De UAV-gc wordt nog wel eens gezien als taaie kost en de artikelen die er in staan ook nog als moeilijk om te lezen.

Met dat in ons achterhoofd hebben wij het UAV-gc-spel ontwikkeld. Het spel maakt de deelnemers vertrouwd met het werken met de UAV-gc en leert de deelnemers hoe ze moeten denken zoals de UAV-gc bedoeld is.

Problemen oplossen aan de hand van de bepalingen in de UAV-gc komt ruimschoots aan bod in iedere module aan bod maar vooral ligt de aandacht van het spel bij het voorkomen van problemen en andere nare bijkomstigheden.


UAV-GC Word Art
UAV-01

Cursusinformatie

Het UAV-gc-spel wordt gespeeld in drie of vier groepen. Deze groepen spelen tegen elkaar met als doel om zoveel mogelijk van de voorgelegde praktijkproblemen op basis van de juiste UAV-gc bepalingen op te lossen. Hoe meer problemen goed opgelost zijn hoe meer onderdelen van de UAV-maquette verdient kunnen worden, het Werk in dit spel.

Net als in de praktijk is niet alles zwart-wit en aan de hand van de UAV-gc op te lossen. In het spel worden daarom ook de grijze gebieden verkent. Daarnaast kent het spel ook wat minder grijpbare aspecten: zo zijn er bonuspunten te verdienen, kunnen zich onverwachte tegenslagen voordoen en spelen tijd en snelheid ook een belangrijke rol. Het werk zal wel door moeten gaan en op tijd moeten worden opgeleverd.

Normaliter duurt het spel een dag en worden er twee modules gespeeld. Indicatie van de investering voor een dag: € 2.750,=.

Naast de onderstaande modules kunt u ook het spel laten aanpassen aan uw contract/project (zie volgende pagina). 
UAV-01

Het UAV-gc-spel: Klantspecifiek

Het UAV-gc-spel leent zich uitstekend voor de simulatie van situaties die in de praktijk kunnen voorkomen in een project dat u heeft. Wij kunnen het spel zo inrichten dat uw contract de basis vormt van het spel. Zo leren de deelnemers het contract kennen en leren tevens veel over de UAV-gc.

Het UAV-gc-spel bij de start van een project: u gaat starten met een project, met het UAV-gc spel leert het projectteam het contract kennen en krijgt u direct inzicht in de (contractuele) kansen en risico’s.

Het UAV-gc-spel bij het opleveren van een concept-contractstuk: door het spel krijgt het projectteam de UAV-gc in de vingers én krijgt direct een 2nd opinion op het contract. Een effectieve manier om de contractstukken te evalueren en de kwaliteit te verbeteren vóór het naar de inschrijvers gaat!

Het UAV-gc-spel bij een kick-off: speel als Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen het UAV-gc-spel. Hiermee krijgt u uitwisseling van kennis en ervaring over en weer, creëert u bewustzijn over de spelregels binnen de UAV-gc en leren de projectteams elkaar kennen op een ontspannen wijze.

Indicatie van de investering van een klantspecifiek spel (2 dagdelen): € 4.000,=.

Logo
UAV-01

De spelregels

 • Door een vraag goed te beantwoorden zijn er óf spelonderdelen óf dagen 'te verdienen'.
 • Een dag komt overeen met één punt. Een niet goed, of niet volledig, beantwoorde vraag levert geen punten op.
 • Een niet goed, of niet volledig, beantwoorde vraag mag binnen de beschikbare tijd één keer worden herkanst (uitgezonderd de meerkeuzevragen).
 • Antwoorden kunnen direct worden ingeleverd en zodra een vraag als goed beoordeeld is zal het onderdeel (of onderdelen) van de maquette ook direct verstrekt worden.
 • De 'doe-vraag' moet binnen 60 minuten zijn ingeleverd, te laat betekent één dag later opleveren.
 • Alle vragen dienen binnen de gestelde tijd ingeleverd te zijn, zo niet dan wordt de oplevering per niet ingeleverde vraag met één dag uitgesteld.
 • Na de speeltijd van 75 minuten wordt de plenaire snelheidsronde gedaan. De groep die het snelst én direct ná de 'bel', het juiste antwoord geeft ontvangt één punt. Een niet goed of niet volledig beantwoorde vraag levert geen punten op. De overgebleven groepen kunnen alsnog reageren maar wel binnen de totale bedenktijd van twee minuten.
 • Bij de beantwoording van iedere vraag dient altijd ook de relatie met de UAV of RAW benoemd te zijn.
 • Bij de meerkeuzevragen dient het beste antwoord gegeven te worden.
 • Per module kan één vraag als 'bonus' gemarkeerd worden. Hiermee verdubbelt de score en worden twee punten ontvangen. In tegenstelling tot een 'gewone' vraag die niet goed is beantwoord, worden nu wel punten afgetrokken, en met name ook het dubbele aantal.
 • Iedere gevonden 'foute' tekst welke aan de verstrekte UAV is toegevoegd, levert één onderdeel op.
 • De ‘petje-op-petje-af vraag’ levert één punt op wanneer één deelnemer overblijft. De punt komt toe aan de groep waartoe deze deelnemer behoort.
 • De spelbegeleider heeft altijd het laatste en beslissende woord.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
UAV-01

Contact    
* Verplichte velden
Logo
Heleco Advies & Training
Driehuizerweg 344
6525 PN Nijmegen
 
Telefoon:06 - 1160 4684
Email:info@hetuavgcspel.nl
Website:www.heleco.net